Interim opdrachten via Skout

Skout heeft de afgelopen 12 jaar een uitgebreid netwerk opgebouwd van ervaren interim juristen. Omdat wij met een groot deel van deze juristen al jarenlang samenwerken kennen wij de kwaliteiten van deze juristen en kunnen we goed inschatten bij welk type opdrachten en organisaties zij passen. Beschik je over minimaal 5 jaar juridische werkervaring opgedaan in de advocatuur en/of het bedrijfsleven, dan komen wij graag met je in contact. Overweeg je de stap om te gaan werken als zelfstandig interim jurist, dan kunnen we je adviseren over de huidige markt en je op weg helpen om je zo goed mogelijk te onderscheiden. Voorbeelden van interim opdrachten waarin Skout heeft bemiddeld: 

• Specialistische of generalistische opdrachten die uiteenlopen van operationeel tot strategisch niveau;
• Opdrachten in het bedrijfsleven met regelmatig een internationaal component; 
• Vervangingsvragen die de snelle inzet van een interim professional vereisen; 
• Projectmatige opdrachten. 

Skout werkt uitsluitend samen met zelfstandige interim juristen die werkzaam zijn vanuit hun eigen bedrijf. Afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever en de beschikbaarheid van de jurist, variëren opdrachten meestal van 3 tot 5 dagen per week. Duur van de opdracht varieert van ongeveer 3 tot 18 maanden. Net als bij de permanente functies staat de kwaliteit van de procedure en het vinden van de meest geschikte kandidaten voorop. Bij functies die op interim basis worden vervuld is het daarnaast van het grootste belang dat een kandidaat binnen zeer korte tijd aan de slag kan en meteen op het juiste niveau acteert. Zij zijn allen door ons geïnterviewd en hun kwaliteiten zijn in kaart gebracht. 

Veelal wordt door de tijdsdruk een versnelde procedure in gang gezet. Doordat Skout kan putten uit haar up-to-date en gevarieerd interim bestand met gekwalificeerde juristen zijn wij in staat binnen 24 uur een shortlist te presenteren met direct beschikbare en passende kandidaten. 

Ben je interim jurist? Dan zijn dit de basis-afspraken voor een succesvolle samenwerking: voor de duur van de opdracht sluit Skout een overeenkomst met je af. Er worden heldere afspraken gemaakt over de voorwaarden zoals de duur van de opdracht, het tarief, het aantal uren per week. Je brengt het afgesproken tarief op basis van de gewerkte uren in rekening bij Skout. Hiernaast sluiten wij een aparte overeenkomst met onze opdrachtgever en factureren wij maandelijks de gewerkte uren aan onze opdrachtgever. 

Heb je interesse om te werken via Skout, stuur dan je CV met je ambitie en twee relevante referenten.