Privacy statement

Skout respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website, daarom gaan wij uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw data. Indien je je inschrijft via onze website óf rechtstreeks via email naar één van de medewerkers van Skout, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, geboortedatum, mobiele nummer, e-mailadres en geslacht. Indien gemeld op je CV of LinkedIn profiel verwerken wij ook de volgende gegevens: opleidingsniveau, huidige en voormalige werkgevers, interesses en persoonlijkheidskenmerken, nevenfuncties, en eventuele andere persoonlijke data. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor wervings- en selectiedoeleinden. Belangrijk om te weten is dat we deze informatie pas doorgeven aan een specifieke opdrachtgever nadat wij met jou hierover overleg hebben gevoerd en je hiervoor toestemming hebt gegeven. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven gebruikt. Wij stellen je gegevens niet aan derden ter beschikking tenzij dit een wettelijke verplichting is. Wij verlangen van onze opdrachtgevers strikte geheimhouding en gaan ervan uit dat zij dezelfde privacy beginselen hanteren als wij naar jou. 


Skout heeft je gegevens beveiligd conform de geldende privacy wet- en regelgeving. Wij bewaren je gegevens vanaf het moment dat je ingeschreven bent, tijdens een wervings-en selectieprocedure en nadien voor het geval er zich een passende vacature of interim-opdracht in de toekomst voordoet. 

Je kunt te allen tijde inzage vragen met betrekking tot de informatie die Skout over jou bewaart. Je kan inzage vragen via info@skout.nu of door contact met ons te zoeken via de mailadressen zoals vermeld op de site.


De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Skout behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vanzelfsprekend zal Skout waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien je onze site bezoekt.

Voor al jouw vragen met betrekking tot dit privacy statement kan je contact opnemen met ons via info@skout.nu