28 september 2017

Stand alone jurist, piece of cake?

Afbeelding
Op 14 september jl. hebben Skout en Liance Legal een event georganiseerd met als thema “Stand alone jurist: Piece of Cake?”. Want hoe is het eigenlijk om als enige jurist werkzaam te zijn in een organisatie, en welke uitdagingen kom je dan tegen? En is het wel verantwoord? Om een beter beeld te krijgen bij de inhoud van de werkzaamheden en hoe de juristen dat zélf ervaren, hebben we een onderzoek verricht onder 87 stand alone juristen. De resultaten van dat onderzoek vormden de basis van discussies die onder leiding van Martijn Boot, zelf tot voor kort de enige bedrijfsjurist bij Deli, en Bernadette van Leeuwen, legal management adviseur bij Liance Legal, werden gevoerd.

De grootste uitdaging voor stand alone juristen is omgaan met de vraag of ze ‘het’ wel goed doen. De sessie voorzag in een duidelijke behoefte aan uitwisseling van ervaringen. Hoe doen anderen het? Welke methodes zijn er om je kennis up-to-date te houden? Wat doe je zelf, wanneer schaal je op? Hoe kom je aan je informatie? Wat kun je doen met een klein opleidingsbudget. Tijdens de bijeenkomst vlogen de praktische tips over tafel.

Een ander hot topic was de verplichting die de AVG komend jaar met zich meebrengt. Door de meeste juristen werd deze verantwoordelijkheid niet als onredelijk zwaar ingeschat. Dat werd in een enkel geval verklaard doordat de gegevensbescherming voor hun organisatie niet heel veelomvattend is of omdat de prioriteit van de Autoriteit Persoonsgegevens waarschijnlijk niet op hun sector is gericht. Want duidelijk werd wel dat dit per sector enorm kan verschillen!

Werkdruk wordt door iedereen anders ervaren. Uit het onderzoek kwam een zeer gevarieerd beeld naar voren: waar de ene jurist doorgaans zeer veel moeite heeft het werk binnen normale werktijden af te krijgen, heeft de andere jurist daar weinig moeite mee. Een van de tips was het blokken van je agenda (en voor 1 keer die deur echt dichthouden) tot het afstoten van taken (bijvoorbeeld op het gebied van privacy of arbeidsrecht).

Tot slot waren wij vooral benieuwd of de bedrijfsjuristen het wel verantwoord vinden dat er maar één jurist is in hun organisatie. Het merendeel van de respondenten beantwoordde deze vraag in het onderzoek volmondig met ja, maar er was ook een aanzienlijke groep juristen die het niet verantwoord vinden. Vooral deze juristen hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen en best practices.

De meeste respondenten in het onderzoek hebben het idee dat ze hun organisatie goed kunnen ondersteunen en vrijwel allemaal hebben ze het vertrouwen van hun directe manager. Dat neemt niet weg dat ze graag van de gelegenheid gebruik maken om met anderen ervaringen uit te wisselen. Want deze juristen kijken kritisch naar zichzelf en houden rekening met zogenaamde ‘unknown unknowns’ bij zichzelf, ze staan open voor dingen die beter kunnen. Terugkijkend op dit event komt er zeker een vervolg.

Désirée Mohrmann en Natascha Jonkers vormen samen SKOUT:
Het wervingsbureau dat vindt en verbindt.

Lees meer...

Wil je hierop reageren?

1 reactie

Roberto Perniciaro op 3 okt 2017 09:24:

Beste,

Ik zou graag deel willen nemen aan een volgende sessie over de stand alone jurist.

Met vriendelijke groet,

Roberto Perniciaro